Racial Peroxide - Pleasing Knox The World Over.

Laga värmepumpen

Vi har haft lite problem med vår värmepump här i Ängleholm. Jag har försökt att laga det genom att skruva och fixa och ha mig, men inget har funkat. Jag är ju inte direkt någon expert när det gäller det här med värmepumpar, så jag tror nog att jag kommer att få ringa en reparatör som verkligen kan detta. Men det blir nog riktigt bra det tror jag. Jag vill bara tt den ska fungera igen så att vi kan få igång värmen igen. Det kommer att bli riktigt skönt det.